Afwikkeling van nalatenschap

Het overlijden van een ouder en het verdriet daarbij wordt nogal eens overschaduwd door conflicten tussen de erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Mediation kan helpen bij een voor allen bevredigende afwikkeling van de nalatenschap of erfenis.

 

Lees verder

Nalatenschapsmediation

Bij nalatenschapkwesties zijn vaak meerdere partijen betrokken. Het doorgronden van de belangen van de verschillende erfgenamen is belangrijk om te komen tot een goede afwikkeling. De nalatenschapsmediator is met zijn kennis en kunde hierin gespecialiseerd.

 

Lees verder

Erfrecht en nalatenschap

Erfrechtelijke kwesties kunnen zijn ingegeven door emoties van een moment. Door deze emoties kunnen verkeerde keuzes worden gemaakt, met gevolgen voor nalatenschappen en wellicht niet zo bedoeld zijn door de erflater. Voor erfgenamen kan dit ongeloofwaardig zijn.


Lees verder